Veliki slivnik PERFEKT DN110 horizontalni, sa protokom 4,20 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom 500 x 500 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, nastavnim plastičnim okvirom podesivim po visini 45 – 120 mm / 240 x 240 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom INOX rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 1.500 kg.

Tehnički list možete preuzeti ovdje