Odvodni element sa funkcijom sekundarne (sigurnosne) odvodnje za atika slivnike serije HL68. Za odvodnju sa obrnutog krova ili sa sloja hidroizolacije ispod termoizolacije ili opločenja

Tehnički list možete preuzeti ovdje