Lijevak za kapljevinu sa obujmicom, od PP-a, dimenzija 170 x 92 mm sa izlazom 6/4” za odvodnju kapljevina koje ne smiju imati fiksnu vezu sa odvodom

Tehnički list možete preuzeti ovdje