Kolektor za kišnicu sa horizontalnim priključkom DN110 (kolčak) i izlazom DN110/125, kišne vertikale postavljene unutar fasade mogu se vodonepropusno spojiti na utični priključak kolektora bez obzra na razmak. 360° horizontalno podesiv kuglasti zglob koji je horizontalno-vertikalno podesiv 0-90°, protusmradna klapna sa usnom brtvom otporna na smrzavanje, hvatač lišća sa funkcijom preljeva i poklopcem za čišćenje sa ručkom.

Tehnički list možete preuzeti ovdje