Veliki slivnik PERFEKT DN110 horizontalni, sa protokom 4,20 l/s, sa pjeskolovom, suhim zatvaračem zadaha otpornim na smrzavanje, tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom 500 x 500 mm za spajanje sa bitumenskom hidroizolacijom, nastavnim lijevano željeznim okvirom podesivim po visini 60 – 125 mm / 260 x 260 mm sa mogućnošću odvodnje procjedne vode sa hidroizolacije, uljevnom lijevano željeznom rešetkom 226 x 226 mm nosivosti 12.500 kg.

Tehnički list možete preuzeti ovdje