HL053WS/90
WALL odljevna INOX-šina standard, 900mm

Tehnički list možete preuzeti ovdje