Lijevak za kapljevinu, od PP-a, dimenzija 92 x 55 mm sa izlazom DN32 za odvodnju kapljevina koje ne smiju imati fiksnu vezu sa odvodom, protoka 0,17 l/s, sa 60 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona

Tehnički list možete preuzeti ovdje