Toplinska izolacija od EPS-a za vertikalni slivnik tipa HL3100T sa integriranim grijačem sa automatskim reguliranjem topline za direktno spajanje na 230 V mrežu (40W/m 230 V; ~12–14 W grijač)

Tehnički list možete preuzeti ovdje