Procjedni prsten Ø150 mm za seriju HL65, za odvodnju vode na spoju krovnog slivnika vezanog za parnu branu i nastavnog elementa. Koristi se u kombinaciji sa krovnim slivnicima serije HL62, HL64 i HL65.

Tehnički list možete preuzeti ovdje