Sigurnosni krovni slivnik vertikalni DN110 sa PP- prirubnicom i po visini podešavajućim uljevom 28- 68mm.

Tehnički list možete preuzeti ovdje