Ventil DN50 za spriječavanje povratnog toka sa revizijskim otvorom, protokom 1,36 l/s, za horizontalnu i vertikalnu ugradnju iznad kritičnog nivoa kanalizacije.

Tehnički list možete preuzeti ovdje