Ultra plitka tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor uklj. odljev DN 50, materijal za montažu i građevinskom zaštitom, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.

INOX tuš kanalica za ugradnju u prostor tuša, ugradbene visine 68-128 mm, dužine 800 mm sa vidljivim dijelom 700 mm, sa protokom 0,46 l/s, INOX prirubnicom širokom 5 cm sa slojem kvarcnog pijeska za sigurno povezivanje sa hidroizolacijom, horizontalnim PP izlazom DN50 sa kuglastim priključkom, sifonskim umetkom sa 24 mm vodenog stupca koji se može izvaditi radi lakšeg čišćenja (UPOZORENJE: Nije u skladu sa standardom), zbog integriranog pada u kanalici se postiže efekat samočišćenja, izvedba bez okvira na uljevnom kanalu koja omogućuje drenažu procjedne vode sa hidroizolacije i individualan završetak pločice neovisno od debljine, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine kanalice, bez uljevnog poklopca, građevinska zaštita sadržana u isporuci.

Tehnički list možete preuzeti ovdje