Tuš-kanalica INOX za ugradnju u prostor vertikalni odljev DN50, materijal za montažu i građevinsku zaštitu, bez poklopca, ugradbena dužina 800mm.

INOX tuš kanalica za ugradnju u prostor tuša, ugradbene visine 130 mm, dužine 800 mm sa vidljivim dijelom 700 mm, sa protokom 0,8 l/s, INOX prirubnicom širokom 5 cm sa slojem kvarcnog pijeska za sigurno povezivanje sa hidroizolacijom, vertikalnim PP izlazom DN50, sifonskim umetkom sa 50 mm vodenog stupca koji se može izvaditi radi lakšeg čišćenja, izvedba bez okvira na uljevnom kanalu koja omogućuje drenažu procjedne vode sa hidroizolacije i individualan završetak pločice neovisno od debljine, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine kanalice, bez uljevnog poklopca, građevinska zaštita sadržana u isporuci.

Tehnički list možete preuzeti ovdje