Sigurnosni krovni slivnik vertikalni DN110 sa PP-prirubnicom, grijačem i po visini podešavajućim uljevom 28-68mm.

Tehnički list možete preuzeti ovdje