Podrumski slivnik od ABS-a DN110 horizontalni sa protokom 1,58 l/s, mokrim zatvaračem zadaha, dvostrukom zaklopkom sa automatskim djelovanjem, ručnim zatvaračem, izmjenjivim funkcionalnim umetkom i priključkom za brtveno ispitivanje, hvatačem blata, uljevnom rešetkom od ABS-a 180 x 125 mm nosivosti 300 kg i otvorom za čišćenje 180 x 125 mm.

Tehnički list možete preuzeti ovdje