INOX tuš kanalica za ugradnju uz zid, ugradbene visine 90-128 mm, dužine 1.000 mm sa vidljivim dijelom 900 mm, sa protokom 0,7 l/s, INOX prirubnicom širokom 5 cm sa slojem kvarcnog pijeska za sigurno povezivanje sa hidroizolacijom, horizontalnim PP izlazom DN50 sa kuglastim priključkom, sifonskim umetkom sa 30 mm vodenog stupca koji se može izvaditi radi lakšeg čišćenja (UPOZORENJE: Nije u skladu sa standardom), izvedba bez okvira na uljevnom kanalu koja omogućuje drenažu procjedne vode sa hidroizolacije i individualan završetak pločice neovisno od debljine, sa zvučno izoliranim nožicama za precizno podešavanje visine kanalice, bez uljevnog poklopca, građevinska zaštita sadržana u isporuci.

Tehnički list možete preuzeti ovdje