Podrumski slivnik od ABS-a DN110 horizontalni sa protokom 2,30 l/s, hvatačem blata, mokrim zatvaračem zadaha visine vodenog stupca 60 mm, okvirom 170 x 240 mm i uljevnom plastičnom rešetkom 155 x 225 mm nosivosti 300 kg.

Tehnički list možete preuzeti ovdje