Nepovratna zaklopka DN110 sa 2 INOX-poklopca sa automatskim djelovanjem, ručnim zatvaračem i otvorom za ćišćenje.

Tehnički list možete preuzeti ovdje